Analiza - Interwencje

Interwencje strażaków na terenie powiatu przasnyskiego w 2018r.

Statystyka działań ratowniczo - gaśniczych.

Analiza Interwencje 4W 2018 roku w powiecie przasnyskim odnotowaliśmy 801 interwencji tj. prawie 16% więcej zdarzeń do roku 2017. Analizując sytuację pożarową za 2018 rok można zaobserwować wzrost aż o 32,8% więcej pożarów do roku poprzedniego, miejscowych zagrożeń 12,6% więcej, natomiast liczba fałszywych alarmów (26) była równa do roku 2017.