logo MSWiA bez marginesuTryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku.


a1a2a3


Poniżej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

1.       Jaka jest maksymalna wartość dofinansowania.

odp. W pierwszej turze składania wniosków jest to wartość 5 000 zł. Zgodnie z Trybem w przypadku niewyczerpania środków możliwe będzie złożenie dodatkowego wniosku o udzielenie dotacji.

2.       Czy do umowy trzeba złożyć aktualny KRS?

odp. Tak, aktualny KRS jest wymagany.

3.       Jednostka OSP nie ma konta, czy może być konto gminy?

odp. Nie, jednostka musi posiadać swoje konto.

4.       Termin 10.09 dotyczy wprowadzania wniosków do sytemu czy dostarczenia podpisanych umów?

odp. Termin 10.09 to termin dostarczenia WSZYSTKICH wniosków do komend powiatowych/miejskich PSP.

5.       Czy jedna jednostka może złożyć dwa wnioski?

odp. W pierwszej turze składania wniosków jedna jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.

6.       Jak technicznie przebiega proces wnioskowania?

odp. Do 10.09 jednostki składają wnioski do KP/KM PSP. Po tym terminie zostanie uruchomiony program SOD3 (trwają prace nad jego jak najszybszym udostępnieniem). Reszta prac będzie odbywać się tak jak w systemach SOD i SOD2.


Pliki do pobrania :