Ponad ćwierć miliona złotych dla jednostek OSP z powiatu przasnyskiego

logo MSWiA

Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie w dniu 19 sierpnia 2019 roku dała możliwość dofinansowania, realizowanych przez jednostki OSP zadań związanych z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, przedsięwzięć kulturalno - oświatowych propagujących wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, upowszechnianiem i wspieraniem form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W związku z powyższym Rząd RP za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2019 roku w kraju przeznaczył dla jednostek OSP na realizację powyższych zadań kwotę 82 mln zł.

W powiecie przasnyskim o dofinansowanie mogło ubiegać się 50 jednostek OSP. Do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu realizującej to przedsięwzięcie wpłynęły łącznie 42 wnioski, z których wszystkie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komendanta Powiatowego st.bryg. Waldemara Białczaka i przekazane do dalszej realizacji. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu przasnyskiego otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 256 050,00 zł, przy czym każda jednostka, która złożyła wniosek otrzymała dofinansowanie minimum 5 000,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia.