Materiały szkoleniowe - SARS-COV-2 dla PSP i OSP.

koronawirus fotoKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu  informuję, iż jednostki OSP biorące udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, w których jest podejrzenie narażenia ratowników na kontakt z osobami zarażonymi koronowirusem oraz osobami objętymi kwarantanną powinny bezwzględnie stosować się do poniższych materiałów szkoleniowych.

Ponadto do realizacji wsparcia i pomocy osobom objętych kwarantanną oraz działań związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 wytypowane są jednostki OSP z terenu powiatu przasnyskiego włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


Do pobrania:


Film nr 1: Instruktaż zakładania ubrania typu TYCHEM.


Film nr 2: Instruktaż zdejmowania ubrania typu TYCHEM.


Film nr 3: Instruktaż zdejmowania ubrania Tychem z ODO.


Film nr 4: Ścieżka dekontaminacyjna.


Film nr 5: Instruktaż zdejmowania ubrania przez rat dekontaminujących.


Film nr 6: Instruktaż zdejmowania ubrania Tychem i maseczki FFP3.


Źródło materiałów szkoleniowych: Komenda Główna PSP Warszawa.