„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej”

kp psp p sz3 października br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu w swojej siedzibie przygotowała dla uczestniczącej młodzieży w VIII Profilaktycznej Grze Miejskiej zadania do wykonania. Organizatorem Gry była Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu i KH ZHP w Przasnyszu im. Janusza Korczaka.

VIII Profilaktyczna Gra Miejska dla Dzieci i Młodzieży rozpoczęła się na przasnyskim Rynku. Podczas Gry uczestnicy (uczniowie, zuchy, harcerze) podzieleni na dwie grupy wiekowe: I grupa młodsza (klasy V-VI) i II grupa (ponadpodstawowa); wyposażeni w mapę miasta z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz listem zawierający instrukcję i zadania do wykonania, zabiegali o zdobycie jak największej liczby punktów, które zdecydowały o wygranej.

Głównym celem Gry było zaprezentowanie alternatywnych form rozrywki i spędzania czasu wolnego, umożliwienie uczestnikom wykazania się zaradnością, sprawnością fizyczną i intelektualną oraz danie możliwości współzawodnictwa grup rówieśniczych według zasady fair play.

Strażacy z KP PSP przygotowali następujące zadania:

  • dla grupy I: rzut rzutką ratunkową do celu, wykonanie węzłów przedstawionych na rysunku, przechodzenie przez zadymiony namiot (dym teatralny) z przeszkodami, projekcja krótkich filmów i pytania do nich.
  • dla grupy II: budowa linii głównej i 2 linii gaśniczych od pompy pływającej wykorzystując węże strażackie, rozdzielacz i 2 prądownice wodne. Po nawodnieniu linii gaśniczych, przewrócenie pachołków i wypełnienie wodą nalewaka. Gdy zadanie zostało wykonane odwodnić należało węże, alarmowo je zwinąć i ułożyć na podeście z armaturą w taki sposób jak przed rozpoczęciem zadania. Ponadto był rzut kołem ratunkowym do celu, założenie ubrania strażackiego z aparatem powietrznym i hełmem (bez maki) – liczył się tutaj czas wykonania zadania przez 1 wyznaczoną osobę. Dodatkowo była projekcja krótkich filmów i pytania do nich.)

Nie zabrakło akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny”, w Komendzie Straży Pożarnej, podczas której wyświetlane były spoty o tematyce (nie gaś wodą tłuszczu, bezpieczeństwo w domu itp.).

Uczestnicy Gry zostali zobowiązani do stawienia się do godz. 13:00 w miejscu jej zakończenia, które odbyło się w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu. Podczas oczekiwania na ogłoszenie wyników można było obejrzeć pokazy przygotowane przez żołnierzy, policjantów oraz ratowników medycznych.

Grę zakończyło wręczenie Pucharu ufundowanego przez Burmistrza Miasta Przasnysza dla szkoły zwycięskiej drużyny.

Swoim patronatem Grę objęły przasnyskie instytucje: Urząd Miasta ,Starostwo Powiatowe, Miejski Dom Kultury, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Medycznych Szkół Policealnych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna , Nadleśnictwo Przasnysz oraz 2 Przasnyski Ośrodek Radioelektroniczny. W tym roku po raz pierwszy „swój” punkt przygotowała Jednostka Wojskowa w Przasnyszu.

„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.
„Kręci mnie bez...
„Kręci mnie bezpieczeństwo … podczas VIII Profilaktycznej Gry Miejskiej” 3.10.2018r.