„Aktywny Senior”+ w Przasnyszu

aktywny senior 01Promocja aktywnego życia seniorów poprzez uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności to główny cel spotkania „Aktywny Senior Plus”. Partnerami wydarzenia zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu i Mazowiecki Urząd Wojewódzki byli m.in.: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz mazowieckie służby i inspekcje.

Prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia oraz wydłużenie się samodzielności osób starszych. Jednym z celów wydarzenia zorganizowanego na północnym Mazowszu, w Przasnyszu było podniesienie świadomości seniorów na temat znaczenia uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, promocja zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się.

Program Emerytura Plus, Mama 4 Plus,  Otwarte Strefy Aktywności. Jest jedna charakterystyczna przyczyna tych wszystkich sukcesów - to jest dbałość o finanse publiczne - powiedział Premier Mateusz Morawiecki.

Cieszę się, że przybyliście Państwo na dzisiejsze spotkanie Aktywny Senior. Jesteście Państwo fundamentem naszego społeczeństwa. Bez Państwa zaangażowania i aktywności nie możemy mówić o realizacji sprawnej polityki społecznej państwa - dodał Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki.

Pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którzy na specjalnie przygotowanym stoisku zapoznawali seniorów z pełną ofertą programów rządowych właśnie im dedykowanych, m.in.: Senior plus, Emerytura plus, Opieka 75 plus,  Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, czy zmiany w emeryturach. Swoją ofertę przedstawiły ponadto działające w regionie Domy i Kluby dla seniorów, które działają w ramach programu Senior Plus.

Pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowie na swoim stoisku przygotowali stanowisko do wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, instruowali w jaki sposób korzystać z Internetowego Konta Pacjenta, zapoznawali seniorów z informacjami dotyczącymi leków 75 plus oraz lecznictwa uzdrowiskowego. Stanowisko Centrum Onkologii w Warszawie opatrzono również w mammobus, badania spirometryczne, krwiobus, badania poziomu cukru oraz badania poziomu ciśnienia krwi. Eksperci z Państwowego Zakładu Higieny Instytutu Żywności i Żywienia udzielali porad dietetycznych. 

O aktywność fizyczną seniorów zadbali pracownicy Ministerstwa Sportu i Turystyki, którzy udzielili lekcji instruktażu nordic walking.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na swoim stoisku przybliżała tematy związane z bezpiecznym grzybobraniem oraz niebezpieczeństwami związanymi z uzależnieniami i ich wpływem na zdrowie.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej przypominała o zabezpieczeniu gospodarstw domowych przed sezonem zimowym, w tym o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla.

O podstawowych zasadach bezpieczeństwa przypominali także funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. 

Wojewódzka Inspekcja Handlowa przypominała seniorom o przysługujących konsumentom prawach, w tym zwrotów towarów.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Premier Mateusz Morawiecki, Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Kierownicy Delegatur MUW: Marcin Grabowski i Robert Kochański.

Opracowanie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
Zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

„Aktywny Senior...
„Aktywny Senior+” w Przasnyszu
„Aktywny Senior...
„Aktywny Senior+” w Przasnyszu
„Aktywny Senior...
„Aktywny Senior+” w Przasnyszu
„Aktywny Senior...
„Aktywny Senior+” w Przasnyszu
„Aktywny Senior...
„Aktywny Senior+” w Przasnyszu
„Aktywny Senior...
„Aktywny Senior+” w Przasnyszu
„Aktywny Senior...
„Aktywny Senior+” w Przasnyszu
„Aktywny Senior...
„Aktywny Senior+” w Przasnyszu
„Aktywny Senior...
„Aktywny Senior+” w Przasnyszu