Wypadek samochodu osobowego w miejscowości Bobino-Grzybki

kp psp p sz29 września bieżącego roku około godz. 10:15 doszło do wypadku drogowego samochodu osobowego w miejscowości Bobino-Grzybki na powiecie makowskim gm. Krasnosielc.
Obszar chroniony* dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Przasnysza.
W chwili przybycia straży pożarnej, samochód osobowy Ford Focus leżał na dachu w przydrożnym rowie.
Dwie osoby poszkodowane, przytomne znajdowały się wewnątrz pojazdu bez możliwości otwarcia drzwi pojazdu.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zamknięciu całkowicie ruchu drogowego na drodze powiatowej oraz wykonaniu dostępu przez bagażnik samochodu do osób zakleszczonych. Strażacy ewakuowali poszkodowane kobiety przy pomocy noszy typu deska i przekazano je będącemu na miejscu zdarzenia zespołowi ratownictwa medycznego.

W wyniku wypadku całkowitemu zniszczeniu uległ samochód osobowy Ford Focus.

Dalsze działania prowadziła Jednostka Ratowniczo Gaśnicza z Makowa Mazowieckiego.

W działaniach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyły: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze: Przasnysz, Maków Mazowiecki.
Ochotnicze Straże Pożarne: Jednorożec, Lipa, Krasnosielc, Płoniawy.

* Obszary chronione - niezależne od granic administracyjnych powiatu obszary chronione są rozpatrywane pod kątem najszybszego podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych przez pierwsze jednostki ochrony przeciwpożarowej z Państwowej Straży Pożarnej.

Wypadek samocho...
Wypadek samochodu osobowego w miejscowości Bobino-Grzybk 29.09.2018r.i
Wypadek samocho...
Wypadek samochodu osobowego w miejscowości Bobino-Grzybk 29.09.2018r.i
Wypadek samocho...
Wypadek samochodu osobowego w miejscowości Bobino-Grzybk 29.09.2018r.i
Wypadek samocho...
Wypadek samochodu osobowego w miejscowości Bobino-Grzybk 29.09.2018r.i
Wypadek samocho...
Wypadek samochodu osobowego w miejscowości Bobino-Grzybk 29.09.2018r.i
Wypadek samocho...
Wypadek samochodu osobowego w miejscowości Bobino-Grzybk 29.09.2018r.i