ŚNIEG NA DACHACH


 Jesteś właścicielem (dzierżawcą, najemcą) – musisz odśnieżać !!!

Kiedy spadnie śnieg, należy zająć się odśnieżeniem przynależnego do domu terenu. Prawo obliguje właścicieli (dzierżawców, najemców) nieruchomości do odśnieżania chodników z nią graniczących. Dlatego trzeba pamiętać, aby usunąć śnieg oraz posypywać w przypadku wystąpienia śliskości chodniki biegnące wzdłuż posesji. W przypadku uchylania się od tego obowiązku, sprawa może znaleźć swój finał w sądzie. Właściciel (dzierżawca, najemca) musi liczyć się z konsekwencjami wypadku na przyległym do jego posesji chodniku. 

W czasie ostrej zimy, obfitującej w opady śniegu, powinniśmy odśnieżać dach. Obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego, które nakazują utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym, w tym usuwanie śniegu oraz sopli. Pamiętajmy, że kary mogą otrzymać nie tylko właściciele wielkich obiektów budowlanych, ale również właściciele domków jednorodzinnych. Poza tym to nie sankcje prawne są tutaj najważniejsze lecz nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że każdy dach ma określoną wytrzymałość, a kiedy zostanie ona przekroczona – może się zawalić. Również zwisające z budynków nawisy lodowe ( „sople lodu”) stwarzają poważne zagrożenie dla mienia (pojazdów) a przede wszystkim dla zdrowia i życia ludzi.